Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik for Jurakompagniet

Jurakompagniet er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og respektere dit privatliv. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder EU’s Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR).

1. Indsamling og brug af personoplysninger

Vi indsamler kun personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde specifikke formål, og vi bruger kun oplysningerne til de angivne formål. Dette kan omfatte behandling af oplysninger til at levere juridisk rådgivning, administrere kunderelationer, opfylde lovmæssige forpligtelser og forbedre vores tjenester.

2. Typer af personoplysninger

De typer af personoplysninger, vi kan indsamle og behandle, omfatter blandt andet navn, kontaktinformation, oplysninger om sagens karakter, betalingsoplysninger og andre oplysninger, der er relevante for vores juridiske rådgivningstjenester.

3.Fortrolighed og sikkerhed

Vi behandler alle personoplysninger fortroligt og beskytter dem mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller offentliggørelse ved at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

4. Ret til adgang og kontrol

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, rette eventuelle unøjagtigheder, anmode om sletning af oplysninger og udøve dine andre rettigheder som registreret person i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5. Databehandleraftaler

Hvis vi deler dine personoplysninger med tredjeparter eller bruger tredjeparter til at behandle oplysninger på vores vegne, sikrer vi, at der indgås databehandleraftaler for at sikre, at tredjeparter overholder de samme databeskyttelsesstandarder som os selv.

6. Opbevaring og sletning af oplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de angivne formål eller i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige eller relevante.

7. Ændringer i vores databeskyttelsespolitik

Vi kan opdatere denne databeskyttelsespolitik fra tid til anden ved at offentliggøre en opdateret version på vores hjemmeside. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne politik for at være opdateret om eventuelle ændringer.

Har du spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte os på kontakt@jura-kompagniet.dk.

© Copyright - Jurakompagniet 2024 | CVR: 42098353